Litteratur

Bülow, E. Danmarks Større Gaarde. 1961-67.

Hansen, J. J.: Større Danske Landbrug 1930.

Neergaard, C.: Kammerherre N. F. B. Sehested og hans arkæologiske Virksomhed. Svendborg Amts Aarsskrifter. 1933.

Norvin, William: Danske Slotte og Herregårde III. 1943. 

Petersen, Steen Estvad: Danske herregårde. Bygninger - haver - landskaber. København 1980. 

Roussell, Aage (red.): Danske Slotte og Herregårde. København 1963-68.

Sehested, Niels Frederik Barnhard: Archæologiske Undersøgelser 1878-1881. 1884.

Sehested, Niels Frederik Bernhard: Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Broholm. 1878.

Stilling, Niels Peter: Danmarks Herregårde. Fyn og Langeland. Gyldendal 2015.

Thiset, A.: Broholm. 1909.

Trap, J.P.: Danmark. København 1953-1972.

Gårdens stamdata gennem tiden

Broholm

Broholm
Broholmsvej 32
5884 Gudme
Hovedbygningens øst- og nordfløj er opført 1642-44, vestfløjen ca. 1855, tårnet 1895, sydfløjen 1905. Restaureret 1925, 1953-55 og 2002-04
Ja.Broholm Slot er åbent året rundt, dog lukket mellem jul og nytår
Syddanmark - Fyn og øer - Svendborg
-
608 ha 
 - ager 198 
 - skov 368 
 - andet 20 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning - oplevelsesøkonomi
-
Anne Lütken, Anders Sehested Hjerl-Hansen
SGS 2011, Stilling, s. 229, broholm.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk