Kulturmiljø

Samtidig med opførelsen af hoved- og avlsbygninger blev der anlagt en 6 hektar stor park i engelsk stil - en stil, der er kendetegnet ved, at den omkringliggende natur, såsom marker og skov, inddrages som en del af parken og dens udtryk. Parken ved Brattingsborg Gods falder derfor naturligt ind i landskabet og byder på havudsigt, store plæner og gamle træer.

Endvidere er der i Brattingsborgs have rester af et lille voldsted, det såkaldte Blaffersholm eller Barfredsholm, som danner en lille firkantet ø over en smal, vandfuldt ringgrav. Der er dog aldrig fundet bygningsrester på voldstedet.

Lige sydvest for Tranebjerg kirke ligger det betydelige, men noget udviskede voldsted Gl. Brattingsborg. Anlægget er rektangulært og begrænses af en ringmur, som er mest tydelig i øst.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Brattingsborg

Brattingsborg
Brattingsborg 1B
8305 Samsø
Opført 1870, udvidet 1897-98
Ja.Offentlig adgang til parken og legetøjsmuseum fra juni til august
Midtjylland - Samsø
731 ha
2376 ha 
 - ager 1349 
 - skov 820 
 - andet 207 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - museum
Bisgaard drives under Brattingsborg gods
Anders Aage Schou Danneskiold Lassen
SGS 2011, Stilling, s. 176
Brattingsborg
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk