Hovedbygning

Brattingsborgs nuværende hovedbygning blev opført mellem 1870 og 1871 af Christian Frederik Danneskiold-Samsøe, som i 1870 havde bosat sig på gården. Den blev bygget af arkitekt K. Borring og udvidet mellem 1897 og 1898 af arkitekt Martin Borch.

Hovedbygningen er opført i nygotisk stil og består af en fløj med en tværfløj i to etager. Bygningen er opført over høje kældre og er udstyret med et tårn mod syd samt kviste og et mindre spir mod nord. Den er af røde sten og har skifertag.

Brattingsborg rummer flere renæssancemøbler af god kvalitet. Mest nævneværdigt er en række flamske gobeliner med klassiske scener, som daværende ejer Christian Frederik Danneskiold-Samsøe erhvervede i sin tid på gården mellem 1870 og 1914. De kom sandsynligvis til landet omkring 1690.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi.

Andre bygninger

Udover at opføre en ny hovedbygning lod Christian Frederik Danneskiold-Samsøe også nye avlsbygninger opføre nord for hovedbygningen.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er udpeget som bevaringsværdige med høj bevaringsværdi.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Brattingsborg

Brattingsborg
Brattingsborg 1B
8305 Samsø
Opført 1870, udvidet 1897-98
Ja.Offentlig adgang til parken og legetøjsmuseum fra juni til august
Midtjylland - Samsø
731 ha
2376 ha 
 - ager 1349 
 - skov 820 
 - andet 207 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - museum
Bisgaard drives under Brattingsborg gods
Anders Aage Schou Danneskiold Lassen
SGS 2011, Stilling, s. 176
Brattingsborg
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk