Litteratur

Bobé, Louis: Brahe-Trolleborg. Fyens Historiske Herregaarde, 2. Odense 1909.

Bobé, Louis: "Brahetrolleborg", i: Tilskueren Årg. 49, bind 2, 1932.

Bobé, Louis og C.E. Reventlow: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827: Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg. 1-10. København 1895-1932.

Bobé, Louis (m.fl.): Danske Len. 1916

Brahetrolleborg: Slot, Herresæde, Sogn 1172-1950, Fortidslys og Nutidsliv. 1951.

Begtrup, G.: Beskrivelse af Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. 1806.

Bruun, C.: Kaj Lykke. 1886.

Daugaard, J.B.: Om de danske Klostre i Middelalderen. 1830.

Helleberg, Maria: Et herregårdsliv - Brahetrolleborg. København 2003.

Mackeprang, M.: Kaj Lykkes Drejerkammer. 1916.

Pedersen, Ejnar: Friderich Bagger til Julskov. 1919.

Petersen, Steen Estvad: Danske herregårde. Bygninger - haver - landskaber. København 1980.

Roussell, Aage (red.): Danske Slotte og Herregårde. København 1963-1968.

Stilling, Niels Peter: Danmarks Herregårde. Fyn og Langeland. Gyldendal 2015.

Søkilde, N.R.: Gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn. 1870.

Søkilde, N.R.: Trolleborgegnen og den Beboere igjennem 250 Aar. 1894.

Søkilde, N.R.: Udskiftningen paa Brahetrolleborg for 100 Aar siden, et Festskrift. 1888.

Trap, J.P.: Danmark. København 1953-1972.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Brahetrolleborg

Brahetrolleborg
Reventlowsvej 1C
5600 Faaborg
Opført som Holme Kloster 1172. Fuldstændigt ombygget 1585, tilføjelser 1620 og 1655. Restaureret flere gange, senest 2004
Ingen offentlig adgang til hovedbygningen, men adgang til kirken og den sydlige del af parken. Kan ses fra vej
Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn
275 ha
2586 ha 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
-
Catharina Reventlow-Mourier
SGS 2011, Stilling, s. 225
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk