Kulturmiljø

I Brahetrolleborgs umiddelbare nærhed er endnu bevaret en række markante spor af godsets rolle i lokalsamfundet.

I Spanget, der ligger sydvest for Brahetrolleborg, findes endnu nogle bemærkelsesværdige arbejderboliger opført i 1790. Det drejer sig om pudsede karréer i to etager, der tidligere husede nogle af godsets arbejdere. Trap angiver, at bygningerne omkring 1800 husede godsets damask- og drejlsvæveri, og at de fra midten af 1800-tallet rummede godsets tingsstue og godskontor.

Vest for hovedbygningen ligger Brahetrolleborgs tidligere vandmølle. Møllen blev opført 1792 og fungerede som kornmølle.

Sydvest for hovedbygningen  mod Spanget  ligger den tidligere forvalterbolig, der er opført i grundmur i 1847.

Som et led i Johan Ludvig Reventlows store arbejde for at forbedre skolevæsenet i baroniet, oprettede han i 1794 et skolelærerseminarium, Bernstorffsminde. Fra 1798 til 1809 var der knyttet en opdragelsesanstalt til seminariet. Seminariet blev nedlagt i 1826 og forenet med SkårupSeminarium.Herefter blev bygningerne til dels nedrevet. I 1883 blev de resterende bygninger brugt til fattiggård.

I en anden af de tidligere seminariebygninger blev der i 1927 oprettet en friskole, der blev selvejende i 1948.

Mellem hovedbygning og avlsgård ligger en række karpedamme.

En oval ridebane  omkranset af lindetræer ligger ved avlsgården.

Den nuværende have og park blev anlagt omkring 1850 af gartner J.C. Eltzholz. Senere blev lystskoven omdannet til en park. Samtidig blev havens sø renset.

Over søen fører en hængebro som blev bygget omkring 1860.

Fredningsstatus 2013: Arbejderboligerne i Spanget, godsforvalterboligen og vandmølle er som karpedamme og ridebane fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Brahetrolleborg

Brahetrolleborg
Reventlowsvej 1C
5600 Faaborg
Opført som Holme Kloster 1172. Fuldstændigt ombygget 1585, tilføjelser 1620 og 1655. Restaureret flere gange, senest 2004
Ingen offentlig adgang til hovedbygningen, men adgang til kirken og den sydlige del af parken. Kan ses fra vej
Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn
275 ha
2586 ha 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
-
Catharina Reventlow-Mourier
SGS 2011, Stilling, s. 225
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk