Hovedbygning

Hovedbygningen er et firefløjet anlæg, der afgrænser den gamle klostergård.

Den nordlige fløj udgøres af den tidligere klosterkirke, og den stammer som de øvrige fløje fra 1300-1400-tallet. Den sydlige og vestlige fløj, der er i to etager, er ligesom de øvrige fløje opført i røde mursten.

I 1620 forhøjede Cai Rantzau østfløjen med endnu en etage. I samme ombæring tilføjede han fløjen en gennemkørselsport og to ottekantede tårne. Det ene på det sydøstlige hjørne og det andet midt på fløjen ind mod gården.

Fra 1868 til 1871 gennemgik hovedbygningerne en voldsomt hårdhændet restaurering under arkitekt Wienberg. Blandt andet opførte han langs indersiden af østfløjen en arkade med en overdækket gang og et trappetårn i gårdens sydøstlige hjørne.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

Den nuværende avlsgård ligger øst for hovedbygningen i nogen afstand herfra. I 1620 lod Kaj Lykke opføre en ny avlsgård, men gården nedbrændte delvist i 1900. Anlægget blev genopført ved arkitekt V. Dahl på basis af tegninger af Kaj Lykkes gamle renæssanceanlæg. Det trelængede anlæg er opført i grundmur og samler sig omkring en stor rektangulær gårdsplads. Mod øst afgrænses pladsen af en stor lade med kamtakkede gavle. Mod syd ligger den tidligere kostald og mod nord den gamle hestestald.

Anlægget er løbende blevet renoveret og moderniseret, og det imponerede anlæg fastholder med sin noget uregelmæssige disposition erindringen om den tidligere ladegård.

Øst for avlsgården ligger det tidligere hollænderi, dvs. mejeri.

Umiddelbart nord for avlsgården ligger en bindingsværkslænge, der anvendes til beboelse. Længen er opført i 1899.

Nord for hovedbygningen ligger Brahetrolleborgs hospital, der blev opført i 1850.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er fredede. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Brahetrolleborg

Brahetrolleborg
Reventlowsvej 1C
5600 Faaborg
Opført som Holme Kloster 1172. Fuldstændigt ombygget 1585, tilføjelser 1620 og 1655. Restaureret flere gange, senest 2004
Ingen offentlig adgang til hovedbygningen, men adgang til kirken og den sydlige del af parken. Kan ses fra vej
Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn
275 ha
2586 ha 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
-
Catharina Reventlow-Mourier
SGS 2011, Stilling, s. 225
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk