Kulturmiljø

Gårdanlægget er delvist omgivet af en voldgrav, hvorover den daværende ejer Willum Frederik Treschow i 1850 fik bygget en ny jernhængebro, der førte fra gårdspladsen til det omkringliggende terræn.

Hængebroen er fredet i 2013.

Da Willum Frederik Treschow begyndte en grundig restaurering af Brahesborg, moderniserede han også haven. Tidligere var haven anlagt i en klassisk barokstil med en skarp symmetri. Helt i tidens ånd anlagde Treschow en mere naturlig og landskabelig havepark.

I den nærliggende lystskov ligger en mindre oldtidshøj.

Jørgen Brahe og Anne Gyldenstierne stiftede et hospital i Gamtofte. Hospitalet solgtes i 1892, og renterne af salgssummen blev uddelt  til værdigt trængende i sognet.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Brahesborg

Brahesborg
Brahesborgvej 32
5610 Assens
Hovedbygningen er opført 1656-57, ombygget 1756
Offentlig adgang til omgivende skove
Syddanmark - Fyn og øer - Assens
339 ha
1113 ha 
 - ager 526 
 - eng 43 
 - skov 494 
 - sø 15 
 - andet 35 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning - erhverv
-
Peter Cederfeldt de Simonsen
SGS 2011, Stilling, s. 301
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk