Ejerrække

 • (1400-1530) Odense Bispestol
 • (1530-1560) Verner Bertelsen Svale
 • (1560-1591) Christen Vernersen Svale
 • (1591-1600) Ukendt ejer
 • (1600-      ) Johan Macchabæus
 • (      -1618) Ove Bille
 • (1618-      ) Karen Ovesdatter Bille
 • (1618-      ) Hilleborg Ovesdatter Bille
 • (1638-1667) Jørgen Steensen Brahe
 • (1667-1677) Anne Gyldenstierne, gift Brahe
 • (1677-      ) Anne Steensdatter Brahe, gift Rosenkrantz
 • (      -1694) Holger Rosenkrantz
 • (1677-      ) Anne Helvig Knudsdatter Thott
 • (1677-      ) Sophie Knudsdatter Thott
 • (1677-      ) Jytte Dorothea Knudsdatter Thott, gift Gøye
 • (     - 1698) Marcus Gøye  
 • (1698-1708) Charlotte Amalie Marcusdatter Gøye, gift 1) Due, 2) Rantzau
 • (1710-1716) Charlotte Amalie Marcusdatter Gøye, gift 1) Due, 2) Rantzau
 • (1708-1710) Manderup Due
 • (1716-1771) Christian Rantzau
 • (1771-1814) Carl Adolph Rantzau
 • (1814-1827) Christian Adolf Rantzau
 • (1827-1828) Den danske stat
 • (1828-1833) Frederik Christian Berg
 • (1828-1854) Willum Frederik Treschow
 • (1854-1869) Frederik Wilhelm Rosenkilde Treschow
 • (1869-1911) Carl Adolf Frederiksen Rothe Treschow
 • (1911-1951) Frederik Wilhelm Carlsen Treschow
 • (1951-1963) Bror Carl Adolf Cederfeld de Simonsen
 • (1963-1981) Ivar Brorsen Cederfeld de Simonsen
 • (1981-      ) Peter Cederfeld de Simonsen

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Brahesborg

Brahesborg
Brahesborgvej 32
5610 Assens
Hovedbygningen er opført 1656-57, ombygget 1756
Offentlig adgang til omgivende skove
Syddanmark - Fyn og øer - Assens
339 ha
1113 ha 
 - ager 526 
 - eng 43 
 - skov 494 
 - sø 15 
 - andet 35 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning - erhverv
-
Peter Cederfeldt de Simonsen
SGS 2011, Stilling, s. 301
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk