Hovedbygning

Hovedbygningen er en enkeltfløjet bygning i to etager over en høj, hvælvet kælder. Hovedbygningens østvendte side er symmetrisk om en midterakse, mens den vestvendte side har uregelmæssigt anbragte vinduer og havedør.

Murene er i 2012 hvidkalkede, og taget er dækket af blåglaserede tegl.

Den bygning, som Jørgen Brahe lod opføre i midten af 1600-tallet havde tre tårne, hvoraf det ene med sikkerhed har været et midttårn med trappe. Man er i tvivl om bygningens daværende udseende og tårnets nøjagtige placering, da hovedbygningen siden er blevet forandret og restaureret ad flere omgange både inde og ude.

Især Christian Rantzau foretog væsentlige forandringer af Brahes hovedbygning. Han overdækkede bl.a. voldgraven og rev tårnene og gavlene ned. På den østlige facade opførte han en stor frontspids, dvs. prydgavl, hvorpå han opsatte sine egne og sin kones initialer samt årstallet 1756. På frontispicen hænger også et ur, og på hver side af det er placeret en malmklokke, der efter sigende skal være fra Gamtofte kirke. På østfacaden findes endvidere navnene Jørgen Brahe og Anne Gyldenstierne, og lidt højere oppe står årstallet 1656. Over indgangspartiet hænger familierne Gøye og Thotts våben samt en indskriftstavle.

Efter Christian Rantzaus død i 1771 forfaldt gården, indtil den i 1828 blev købt af Willum Frederik Treschow, der påbegyndte en gennemgribende restaurering af bygningerne.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

Samtidig med opførelsen af hovedbygningen anlagde Brahe en ny avlsgård umiddelbart over for hovedbygningen. Den nye avlsgård blev anlagt samme sted allerede i 1718, mens det nuværende avlsanlæg er opført i 1925 efter en brand.

Den nye avlsgård blev flyttet væk fra hovedbygningen og ligger syd for denne. Den består dels af  fire sammenbyggede længer i grundmur, dels to store staldlænger og to trælader, der begge ligger øst for anlægget.

På den tidligere avlsgårds plads ligger i dag staldgården - tre fritliggende længer, der er symmetrisk placeret omkring gårdspladsen. Bygningerne er opført omkring 1920, men på sydlængen ses våben, initialer og årstallet 1639.

Fredningsstatus 2013: Ingen af avlsbygningerne er fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Brahesborg

Brahesborg
Brahesborgvej 32
5610 Assens
Hovedbygningen er opført 1656-57, ombygget 1756
Offentlig adgang til omgivende skove
Syddanmark - Fyn og øer - Assens
339 ha
1113 ha 
 - ager 526 
 - eng 43 
 - skov 494 
 - sø 15 
 - andet 35 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning - erhverv
-
Peter Cederfeldt de Simonsen
SGS 2011, Stilling, s. 301
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk