Kulturmiljø

Parken blev anlagt af General Henrik Bielke Kaas og hans kone Anne Vind von der Kuhla, der ejede Boltinggaard fra 1710 til 1773. Dengang bestod parken af lange alleer primært af linde- og kastanjetræer.

Landskabet omkring gården er præget af vandløb omgivet af stengærder og hegn. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Boltinggaard

Boltinggaard
Kokskovvej 28
5750 Ringe
Hovedbygningen er opført 1854
Rundvisninger for grupper efter forudgående aftale
Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn
-
570 ha 
 - ager 300 
 - eng 10 
 - skov 215 
 - mose 10 
 - park/have 10 
 - sø 5 
 - forpagtet 20 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning
Til godset hører 12 udlejningsejendomme
Jens Nielsen
SGS 2011, boltingaard.dk, Roussell, bd. 7, s. 416
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk