Ejerrække
 • (1589-1604) Peder Thott
 • (1604-1617) Christen Pedersen Thott
 • (1617-1636) Sophie Below, gift Thott
 • (1636-1667) Henrik (Christensen) Thott
 • (1667-1670) Margrethe Friis
 • (1670-1696) Henrik Gyldenstierne
 • (1696-1709) Anna Helvig von der Kuhla, gift 1) Gyldenstierne
 • (1709)        Anna Vind von der Kuhla, gift 1) Banner, 2) Kaas
 • (1709-1710) Erik Banner
 • (1710-1713) Anna Vind von der Kuhla, gift 1) Banner, 2) Kaas
 • (1713-1773) Henrik Hansen Bielke Kaas
 • (1773-1801) Hans Henrik von Eickstedt
 • (1801-1803) Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas
 • (1803-1809) Hans Jørgen Hansen
 • (1809-1812) Johannes Holm og Frederik Christian Wamberg
 • (1812-1820) Frederik Juel
 • (1820-1853) Det Gersdorffske Fideikommis
 • (1853-1854) Holger Christian Petersen
 • (1854-1857) Jessen
 • (1857-1870) Hans Langkilde
 • (1870-1909) Henning Laursen
 • (1909-1923) Kirsten Mathilde Sofie Langkilde, gift Laursen
 • (1923)        Udstykningsforeningen For Sjælland Og Fyns Stifter
 • (1923-1941) S. Mikkelsen
 • (1941-1948) C. Clausen
 • (1948-      ) O. Hagemann
 • (2011-      ) Jens Nielsen
Gårdens stamdata gennem tiden

Boltinggaard

Boltinggaard
Kokskovvej 28
5750 Ringe
Hovedbygningen er opført 1854
Rundvisninger for grupper efter forudgående aftale
Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn
-
570 ha 
 - ager 300 
 - eng 10 
 - skov 215 
 - mose 10 
 - park/have 10 
 - sø 5 
 - forpagtet 20 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning
Til godset hører 12 udlejningsejendomme
Jens Nielsen
SGS 2011, boltingaard.dk, Roussell, bd. 7, s. 416
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk