Hovedbygning

Christian Thott, som overtog gården efter sin far i 1604, lod opføre en grundmuret hovedbygning, der lå omgivet af voldgrave.

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1827. Det er et trefløjet anlæg, hvor hovedfløjen omgives af skråtstillede fritstående sidefløje. Hovedfløjen karakteriseres af en gennemgående frontspids.

Det én-etages anlæg har kamtakkede gavle.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Øst for hovedbygningen ligger avlsgården, der består af to parallelle længer, der afgrænser gårdspladsen mod nord og syd. Længerne er samtidige med hovedbygningen.

Bag den sydlige længe ligger en række nyere bygninger opført omkring 2000.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredet.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Boltinggaard

Boltinggaard
Kokskovvej 28
5750 Ringe
Hovedbygningen er opført 1854
Rundvisninger for grupper efter forudgående aftale
Syddanmark - Fyn og øer - Faaborg-Midtfyn
-
570 ha 
 - ager 300 
 - eng 10 
 - skov 215 
 - mose 10 
 - park/have 10 
 - sø 5 
 - forpagtet 20 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning
Til godset hører 12 udlejningsejendomme
Jens Nielsen
SGS 2011, boltingaard.dk, Roussell, bd. 7, s. 416
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk