Ejerrække

 • (      -1574) Kronen
 • (1574-      ) Geske Brockenhuus
 • (      -1618) Kronen
 • (1618-1630) Jacob Ulfeldt
 • (1630-1638) Otto Krafse
 • (1638-1658) Henning Valkendorff
 • (1658-1662) Hans von Ahlefeldt
 • (1662-1679) Margrethe Blome
 • (1679-1705) Knud Urne
 • (1705-1707) Anna Beate Valkendorff, gift 1) Urne, 2) Skeel  
 • (1707-1729) Erik Skeel
 • (1729)        Mogens Skeel
 • (1729-1742) Ide Skeel
 • (1742-1757) Erik Christian Sehested
 • (1757-1758) Boet efter Erik Christian Sehested
 • (1758)        Jens Juel
 • (1758-1759) Elisabeth Juel, gift Ahlefeldt-Laurvig
 • (1759-1791) Christian Ahlefeldt-Laurvig
 • (1791-1805) Vilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt-Laurvig
 • (1804-1811) Albrecht Christoph von Heinen
 • (1811-1812) Peter Johansen de Neergaard
 • (1812-1825) Adam Gottlob Josva von Bülow
 • (1825-      ) Rasmus Hartvig von Bülow
 • (      -1848) J. P. Jensen
 • (1848-1854) Jens Christian Harreschou
 • (1854-1866) Erik Carl Bille-Brahe
 • (1866-1867) Hedevig Charlotte Amalie Schaffalitzky de Muckadell, gift Bille-Brahe
 • (1867-1897) Jens Hansen
 • (1897-1920) M. Jensen Kromann
 • (1920-1965) Jens Otto Kromann
 • (1965-1995) Jens Kromann
 • (1995-      ) Bjørnemose ApS

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Bjørnemose

Bjørnemose
Bjørnemosevej 40
5700 Svendborg
Hovedbygningens vestfløj er opført 1745-56
Kan kun ses udefra
Syddanmark - Fyn og øer - Svendborg
-
165 ha 
 - ager 154 
 - skov 11 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
-
Bjørnemose ApS
SGS 2011, visitdenmark.dk, Roussell, bd. 8, s. 76
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk