Hovedbygning

Den nuværende hovedbygning på Bjørnemose består af en enkelt fløj. Fløjen er opført i 1854, og indgik oprindeligt i et større anlæg. Vestfløjen, der var opført i midten af 1700-tallet, blev imidlertid revet ned omkring 1980.

Hovedbygningen er i to etager og karakteriseres af en gennemgående frontspids med takkede gavle. Mod sydvest er der opført en åben hjørnepavillon i to etager. Pavillonen afsluttes af et spir.

Fløjen er opført af Erik Carl Bille Brahe efter han overtog gården i 1854. Den gamle hovedfløj fra midten af 1700-tallet, der var opført af sten fra Ørkild slotsruin, blev revet ned og erstattet af den nuværende hovedbygning.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Nord for hovedbygningen ligger avlsgården, hvis ældste elementer er opført i bindingsværk i 1700-tallet. Anlægget er løbende blevet udbygget og domineres i 2013 af to store vinkelbyggede længer opført samme år.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Bjørnemose

Bjørnemose
Bjørnemosevej 40
5700 Svendborg
Hovedbygningens vestfløj er opført 1745-56
Kan kun ses udefra
Syddanmark - Fyn og øer - Svendborg
-
165 ha 
 - ager 154 
 - skov 11 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
-
Bjørnemose ApS
SGS 2011, visitdenmark.dk, Roussell, bd. 8, s. 76
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk