Hovedbygning

Under Neergaards ejerskab blev den eksisterende hovedbygning forbedret, og der blev tilføjet to fløje med værelser. Inden Cosmus Bornemanns opførelse af den nuværende hovedbygning var bygningerne i bindingsværk og stuehuset med tegltag.

Den nuværende hovedbygning er opført i 1805 under Cosmus Bornemanns ejerskab. Bygningen er opført i en fløj i et stokværk over kælder med en gennemgående frontspids og kviste samt mansardtag i skifer. På det sydøstlige hjørne findes et tårn. I 1889-1890 gennemgik hovedbygningen en ombygning med et midterparti i to stokværk. Derudover er bygningen moderniseret i 1932-1940.

Den smukke hovedbygning placerer sig syd for have og park. Syd for hovedbygningen findes en åben plads med grønne arealer, som også nogle af avlsbygningerne placerer sig ved. 

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Til Bjergbygaard hører også flere avlsbygninger. Nogle af disse er opført i grundmur med skifer. Tidligere var alle avlsbygningerne opført i bindingsværk. Avlsbygningerne placerer sig hovedsagligt syd, vest og øst for hovedbygningen. Nogle placerer sig ved den åbne plads med grønne arealer, som også hovedbygningen placerer sig omkring.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Bjergbygaard

Bjergbygaard
Høedvej 79
4440 Mørkøv
Hovedbygningen er opført 1805
Ingen oplysninger
Sjælland - Holbæk
-
424 ha 
 - ager 295 
 - eng 6 
 - skov 64 
 - park/have 9 
 - forpagtet 50 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Tibirg Landbrug ApS
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 76
Anna Kronborg Haar
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk