Ejerhistorie

Biskopstorp var tidligere en landsby, der endnu i 1680'erne bestod af tre gårde.

Først i midten af 1700-tallet er det sikkert, hvem ejeren var: en Johan Christoffer von Pultz, der sandsynligvis opførte den endnu eksisterende hovedbygning i 1727. Efter ham var ejeren Johan Thomas Henrik Flindt, der bl.a. var byfoged i Rudkøbing og senere blev borgmester i København.

Senere blev Biskopstorp ejet af familien Langkilde, senere Brødsgaard Hansen og fra 2008 Oldenbjerg.

Gårdens stamdata gennem tiden

Biskopstorp

Biskopstorp
Biskopstorpvej 3
5900 Rudkøbing
Hovedbygningen er opført 1727
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Langeland
-
-
250 ha 
 - ager 208 
 - plantage og skov 30 
 - andet 12 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Henrik Oldenbjerg, Peter Oldenbjerg
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk