Hovedbygning

Stuehuset er opført af røde sten og har en have nord for huset. Det har en gennemgående frontspids med hvide kanter. Store dele af det samlede gårdanlæg er erklæret bevaringsværdigt.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdigt med middel bevaringsværdi.

Andre bygninger

De tre sammenbyggede avlsfløje syd for hovedbygningen består af en vestlig sidefløj, der er opført af kampesten i 1827. Den østlige avlsfløj, der ligesom en mindre lade er af bindingsværk, er fra 1727 ligesom stuehuset. Bindingsværksfløjen mod syd har gennemkørselsport. Gården har desuden haft sin egen smedje og bolig til fire familier.

Mod syd er opført store, moderne avlsbygninger.

Fredningsstatus 2013: Dele af avlsgården er udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Biskopstorp

Biskopstorp
Biskopstorpvej 3
5900 Rudkøbing
Hovedbygningen er opført 1727
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Langeland
-
-
250 ha 
 - ager 208 
 - plantage og skov 30 
 - andet 12 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Henrik Oldenbjerg, Peter Oldenbjerg
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk