Ejerhistorie

Bisgaards historie kan spores tilbage til tiden før Reformationen, hvor gården var underlagt Aarhus bispestol. Efter Reformationen i 1536 overgik gården til Kronen, som også ejede Brattingsborg på Samsø.

Bisgaard var herefter præstegård. Den sidste præst, der beboede gården, var Peder Krog, som var provst på Samsø fra 1681 til 1688. I 1688 byttede han Bisgaard mod nogle bondegårde i Besser, som blev sammenlagt til en ny præstegård. Bisgaard blev købt af lensgrevinde Sophie Amalie Moth og lagt under grevskabet Samsøe.

Sophie Amalie Moth var Christian V's (1646-1699) elskerinde, og moder til hans fem børn. I 1676 skænkede kongen hende Brattingsborg på Samsø og året efter blev besiddelserne ophøjet til grevskabet Samsøe for Sophie Amalie Moth og hendes efterkommere.

Bisgaard var herefter en del af grevskabet Samsøe frem til 1921, hvor gården overgik til fri ejendom. Den fungerede i denne periode som avlsgård under Brattingsborg, men blev opretholdt som herregård på grund af skattefrihed på herregårdsjord.

Lensafløsningsloven 1919 bestemte, at alle grevskaber, baronier og stamhuse skulle nedlægges og overgå til fri ejendom. I den forbindelse skulle betales en afgift til staten. Bisgaard måtte afgive halvdelen af sine jorder. Efter nedlæggelsen af grevskabet fortsatte Bisgaard som en af flere avlsgårde under Brattingsborgs Gods. Godset har et samlet areal på 2376 ha.

Godset er i 2013 ejet af kammerherre Anders Aage Schau Danneskiold Lassen.

Gårdens stamdata gennem tiden

Bisgaard

Bisgaard
Bisgaard Forte 14
8305 Samsø
Hovedbygningen er opført 1640
Ingen oplysninger
Midtjylland - Samsø
-
153 ha 
 - ager 153 
landbrugsdrift/skovbrug
Bisgaard hører under Brattingsborg Gods, der bl.a. også tæller hovedgården Brattingsborg og har et samlet areal på 2376 ha
Anders Aage Schau Danneskiold Lassen
SGS 2011, FBB, ois.dk
Bisgaard
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk