Ejerrække 

 • (      -1536) Roskilde Bispestol
 • (1536-1672) Kronen
 • (1672-      ) Jørgen Bielke
 • (1686)        Jørgen Hansen
 • (      -1693) Kronen
 • (1693-      ) Sophie Amalie Bielke, gift Hvalsøe
 • (      -1700) Hans Hansen Hvalsøe
 • (1700-1726) Johan Christopher von Schønbach
 • (1726-1732) Anna Elisabeth von Korff, gift von Schønbach
 • (1732-1733) Hans Friderich von Schønbach
 • (1732-1733) Susanne Lovise von Schønbach
 • (1732-1735) Johan Christopher von Schønbach
 • (1735-1743) Terkel Terkelsen
 • (1743-1757) Christian Lerche
 • (1757-1766) Amalie Margrethe Christiane Caroline Leiningen Westerburg, gift Lerche
 • (1766-1798) Georg Flemming Lerche
 • (1798-1852) Christian Cornelius Lerche
 • (1852-1853) Boet efter Christian Cornelius Lerche
 • (1853-1895) Vilhelm Cornelius Magnus Lerche
 • (1895-1921) Gustav Lerche
 • (1921)        Brødrene Jacobsen
 • (1921-1949) Aage Faye
 • (1949-1999) Gerhard Faye
 • (1999-      ) Jørgen Faye
Gårdens stamdata gennem tiden

Birkendegaard

Birkendegaard
Holbækvej 187
4400 Kalundborg
Hovedbygningen er opført 1854
Ingen oplysninger
Sjælland - Kalundborg
-
200 ha 
 - ager 4 
 - eng 90 
 - skov 80 
 - park/have 6 
 - sø 20 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning - museum
Har tidligere heddet Birkingegaard. Der bortforpagtes 317 ha
Jørgen Faye
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 258
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk