Hovedbygning

I 1851 brændte Birkendegaards hovedbygning. I 1854 blev den hovedbygning, der i 2013 eksisterer på Birkendegaard, opført af daværende ejer Vilhelm Cornelius Magnus Lerche. Den nye hovedbygning, hvis stil minder om gotisk renæssance, er anlagt i røde mursten i to etager over en høj kælder. Bygningen er i én fløj og har takkede gavle, tegltag samt kviste og karnaptårn ved østgavlen.

I 1994 blev bygningen restaureret ved arkitekt L. Schrøder.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet. 

Andre bygninger

Avlsgården ved Birkendegaard er fra 1852 og anlagt i grundmur med tegl- og asbesttag.

I den gamle tyrestald findes Landbomuseet. Mellem 2004 og 2005 blev der foretaget en gennemgribende nyindretning af museets bygning med bl.a. nye kontor- og mødefaciliteter. Endvidere blev båse med hver sit emne som f.eks. dagligstue, køkken, barneværelse, mejeri, skomager- og smedearbejde indrettet i bygningen.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Birkendegaard

Birkendegaard
Holbækvej 187
4400 Kalundborg
Hovedbygningen er opført 1854
Ingen oplysninger
Sjælland - Kalundborg
-
200 ha 
 - ager 4 
 - eng 90 
 - skov 80 
 - park/have 6 
 - sø 20 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning - museum
Har tidligere heddet Birkingegaard. Der bortforpagtes 317 ha
Jørgen Faye
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 258
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk