Ejerrække

 • (1589-1590)  Steen Eriksen Bille
 • (1590-      )  Knud Bille
 • (      -1638)  Holger Bille
 • (      -1644)  Tønne Bille
 • (      -1655)  Henrik Bille
 • (1644-1654)  Margrethe Lauridsdatter Norby, gift Bille
 • (1655-1660)  Steen Bille
 • (1660-1661)  Christopher Bille
 • (1661-1676)  Anne Gyldenstierne, gift Brahe
 • (1676-1716)  Jørgen Brahe
 • (1716)         Anne Helvig Thott, gift Brahe
 • (1716-1728)  Jørgen Lauridsen
 • (1728-1738)  Anders Lauridsen Hviid
 • (1738-1767)  Wilhelm Frederik Farenhorst
 • (1767-1771)  Anna Johanna Hviid, gift Farenhorst
 • (1771-1772)  Boet efter Anna Johanna Hvid
 • (1772-1777)  Laurids Nielsen Lindegaard
 • (1777-1817)  Ludvig Frederik Wedell
 • (1817-1828)  Hannibal Wilhelm Wedell
 • (1828-1882)  Carl Wilhelm Adam Sigismund Wedell
 • (1882-1883)  Julius Wilhelm Georg Ferdinand Wedell
 • (1883-1920)  Wilhelm Carl Joachim Ove Casper Bendt Wedell
 • (1920-1959)  Julius Carl Hannibal Wedell
 • (1959-1982)  Charles Bendt Mogens Tido Wedell
 • (1982-      )   Bendt Hannibal Tido Wedell

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Billeskov

Billeskov
Billeskovvej 9
5560 Aarup
Hovedbygningen er opført 1796
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Assens
66 ha

landbrugsdrift/skovbrug
Billeskov hører under Wedellsborg Landbrug, der er en del af Frijsenborg & Wedellsborg Land- og Skovbrug, der har et samlet landbrugsareal på 3250 ha. Heraf udgør Wedellsborgs andel ca. 2000 ha fordelt på flere hovedgårde og andre ejendomme
Bendt Hannibal Tido Wedell
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk