Ejerhistorie

Kort før 1589 oprettede Steen Bille fra Kærsgård Billeskov. Hans efterkommere ejede gården i næsten 100 år, inden Christopher Bille i 1661 solgte Billeskov med 23 bøndergårde, 1 mølle og 3 huse til Anne Gyldenstierne.                                        

Anne Gyldenstierne var enke efter Jørgen Brahe og overdrog i 1676 Billeskov til barnebarnet Jørgen Brahe, der også ejede Hvedholm. Brahe var etatsråd og skoleherre på Herlufsholm. Brahes enke solgte i 1716 Billeskov til Jørgen Lauridsen, der også ejede gården Bubelgård. Salget blev startskuddet til en periode med hyppigt skiftende ejere, inden Ludvig Frederik Wedell i 1777 købte gården.

Wedell lagde Billeskov ind under grevskabet Wedellsborg, der var blevet oprettet 1672 af tyskeren Wilhelm Friederich Wedell. I 1926 i forbindelse med lensafløsningen blev store dele af gårdens jordtilliggende udstykket til husmandsbrug.

Billeskov forblev i slægten Wedells eje, hvor den fungerede som avlsgård under Wedellsborg Gods. Gården var i 2013 ejet af Bendt Hannibal Tido Wedell.

Gårdens stamdata gennem tiden

Billeskov

Billeskov
Billeskovvej 9
5560 Aarup
Hovedbygningen er opført 1796
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Assens
66 ha

landbrugsdrift/skovbrug
Billeskov hører under Wedellsborg Landbrug, der er en del af Frijsenborg & Wedellsborg Land- og Skovbrug, der har et samlet landbrugsareal på 3250 ha. Heraf udgør Wedellsborgs andel ca. 2000 ha fordelt på flere hovedgårde og andre ejendomme
Bendt Hannibal Tido Wedell
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk