Hovedbygning

Hovedbygningen blev opført i 1796 af Ludvig Frederik Wedell. Den enkeltfløjede bygning er opført i grundmur og karakteriseres af en gennemgående frontspids og tværstillede gavlpartier.

Igennem årene er bygningen blevet renoveret løbende, bl.a. i 2012. Her bevarede man bygningens ydre, men indrettede bygningen med nye kontorpladser, mødelokaler og frokoststue, så den kan bruges som samlingssted for iværksættere. De nye funktioner, som hovedbygningen fik tilført, blev indrettet med udgangspunkt i den oprindelige ruminddeling.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

Oprindeligt lå avlsbygningerne, der var opført omkring 1900, nord og vest for hovedbygningen og afgrænsede sammen med denne gårdspladsen.

Avlslængerne og stalden blev alle revet ned i forbindelse med renoveringen af hovedbygningen omkring 2010. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Billeskov

Billeskov
Billeskovvej 9
5560 Aarup
Hovedbygningen er opført 1796
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Assens
66 ha

landbrugsdrift/skovbrug
Billeskov hører under Wedellsborg Landbrug, der er en del af Frijsenborg & Wedellsborg Land- og Skovbrug, der har et samlet landbrugsareal på 3250 ha. Heraf udgør Wedellsborgs andel ca. 2000 ha fordelt på flere hovedgårde og andre ejendomme
Bendt Hannibal Tido Wedell
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk