Ejerrække

 • (1620-1627) Erik Bille
 • (1627)        Helvig Eriksdatter Bille, gift 1) Brockenhuus, 2) Pogwisch
 • (1627-1648) Johan Brockenhuus
 • (1648-1650) Helvig Eriksdatter Bille, gift 1) Brockenhuus, 2) Pogwisch
 • (1650-1664) Henning Pogwisch
 • (1664-1667) Knud Urne
 • (1667-1712) Sivert Urne
 • (1712-1728) Sivert Urne
 • (1728-1731) Agathe Sivertsdatter Urne, gift 1) Valkendorf, 2) von Raiser 
 • (1731-1747) Børge Valkendorf
 • (1747-1749) Agathe Sivertsdatter Urne, gift 1) Valkendorf, 2) von Raiser 
 • (1749-1761) Andreas von Raiser
 • (1761-1764) Christen Iversen
 • (1764)        Melchior Fischer
 • (1764-1768) Peder Juel
 • (1768-1793) Niels Pedersen Krabbe Juel
 • (1793-1804) Hans Rudolph Nielsen Grabow Juel
 • (1804-1811) Rasmus Nelleman
 • (1811-1819) Niels Julius Eibe
 • (1819-1856) Frederik Rahlff
 • (1856-1857) Sophus Ring
 • (1857-1863) Lorentz Schmidt
 • (1863-1865) Frederik Rahlff
 • (1865-1882) Carl Wilhelm Adam Sigismund von Wedell
 • (1882-1890) Frederik Ludvig Sigismund von Wedell
 • (1890)        Ellen Basse Fønss, gift Bille-Brahe-Selby
 • (1890-1898) Henrik Bille-Brahe-Selby
 • (1898-1908) Frederik Niels Basse Fønss
 • (1908-1913) Wilhelm Schmidt-Bay
 • (1913-1919) Signe Cathrine Schmidt-Bay
 • (1919-1926) Frederik Larsen Hey
 • (1926)        Carl Lawaetz
 • (1926-1941) Rasmine Jensine Rasmussen
 • (1941-1943) Statens Jordlovsudvalg
 • (1943-1951) Børneforsorgen
 • (1951-1979) Den Selvejende Institution Billeshave
 • (1979-1989) Fyns Amt
 • (1989-      ) Billeshave Efterskole
Gårdens stamdata gennem tiden

Billeshave

Billeshave Efterskole
Billeshavevej 51
5500 Middelfart
Oprindeligt en trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk. Hovedbygningen ombygget i grundmur og sidefløjene nedrevet ca. 1860
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Middelfart
-

skolebrug
-
Billeshave Efterskole
ois.dk, billeshave.dk, Roussell, bd. 9, s. 414
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk