Hovedbygning

Niels Krabbe Juel flyttede i 1770 ind på Billeshave og påbegyndte en ombygning af hovedbygningen. Juel lod opføre et trefløjet anlæg i bindingsværk. Hovedfløjen var i to etager, mens sidefløjene blev opført i én etage.

Omkring 1860 blev hovedbygningen nyopført. Denne gang lod man opføre en enkeltfløjet bygning i én etage over en høj kælder.

I 1899 tilføjede Basse Fønss en gennemgående gavl midt på hovedbygningen og en udbygning til haven.

Efter en brand i 1928 blev bygningen restaureret.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

I 1803 blev gården Katrinebjerg opført på et stykke af Billeshaves jord.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Billeshave

Billeshave Efterskole
Billeshavevej 51
5500 Middelfart
Oprindeligt en trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk. Hovedbygningen ombygget i grundmur og sidefløjene nedrevet ca. 1860
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Middelfart
-

skolebrug
-
Billeshave Efterskole
ois.dk, billeshave.dk, Roussell, bd. 9, s. 414
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk