Kulturmiljø

Billesborg ligger ved Vedskølle Å i den sydlige del af skoven Billesborg Indelukke. Hovedbygningen og avlsbygningernes placering på hver sin side af Vedskølle Å passer ind i barokkens krav om plan og overskuelighed. Her fungerer broen over åen i midteraksen som det synlige bevis for sammenknytning. Nord for anlægget fortsatte den oprindelige have op i en kort spids, der endte ud i Billesborg Indelukke. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Billesborg

Billesborg Hovedgård
Billesborgvej 59A
4600 Køge
Hovedbygningen er opført 1721-22
Ingen oplysninger
Sjælland - Køge
311 ha
-
landbrugsdrift/skovbrug
Billesborg Hovedgård hører under Vallø Stifts Landbrug, der også omfatter hovedgårdene Vallø Hovedgård, Grubberholm, Gunderup, Ny Lellingegård og Gammel Lellingegård og har et samlet areal på 4109 ha
Vallø Stift
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk