Ejerhistorie

Første gang Bidstrupgaard (dengang Biskopstorp) er nævnt i de bevarede skriftlige kilder, er så tidligt som i 1277, hvor den tilhørte bispen i Roskilde. Dengang var det en middelalderborg, som var bygget på en høj banke, kaldet Absalonsbakke. Man er derfor gået ud fra, at det var Absalon, der byggede borgen.

Roskildebispen var ofte på Bidstrupgaard, men under Grevefejden (1534-1536) blev borgen erobret og nedbrændt af grev Christoffer. Efter Reformationen tilfaldt Bidstrupgaard Kronen ligesom alt andet bispegods. I 1540 oprettede Kronen Roskildegaard len af bispestolens besiddelser. Bidstrupgaard blev administreret herunder og kaldtes undertiden Roskildegaard Ladegaard.

I 1582 fik lensmanden befaling til at bygge en ny bygning på stedet, som kongen kunne bruge, når han var på gennemrejse. Året efter gik arbejdet i gang, og det lader til, at Bidstrupgaard nogle år herefter fungerede som lensmandens bolig. I 1588 fik lensmanden besked om at flytte sin husholdning fra Bidstrupgaard til Roskildegaard, og i 1594 blev bygningerne nedbrudt, da man ønskede at bruge materialerne til at opbygge Roskildegaard. Selve avlsgården eller ladegården fik dog lov at stå. 

I 1661 forærede den enevældige Frederik III (1609-1670) Bidstrupgaard til "Københavns by, magistrat og menighed". I praksis betød det, at gården for det meste var bortforpagtet mod en afgift, ofte til et medlem af magistraten, dvs. bystyret. Bidstrupgaard var et middelstort gods, hvor selve hovedgårdens jorder udgjorde 86 tdr. hartkorn (en gennemsnitlig herregård var på 42 tønder hartkorn), og som havde 231 fæstegårde og 98 husmandssteder, samt 2 møller. I 1681 blev Bidstrupgaard gods desuden sit eget birk, dvs. en selvstændig retskreds.

Københavns bystyre ejede Bidstrupgaard indtil 1801. Efter branden i København i 1795 blev gården solgt for at skaffe midler til genopbygningen af byen. En særlig administrationskommission overtog bestyrelsen af gården og solgte den til Otto Benedict Brockdorff.

En del af fæstegårdene forblev dog under København. I 1865 var det meste blevet solgt, men den allersidste rest af fæstegodset overgik først til selveje i 1919. Godsets store skovstrækninger tilhører dog endnu Københavns kommune.

Efter nogle få år på private hænder kom Bidstrupgaard dog tilbage til København, da Direktionen for Københavns Fattigvæsen i 1808 købte gården med henblik på at indrette et nyt hospital for "sindssyge og almisselemmer" i stedet for det, der hidtil havde ligget i København.

Hospitalet åbnede i 1816 og hedder i 2013 Psykiatrisk Center Skt. Hans.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Bidstrupgaard

Psykiatrisk Center Sct. Hans
Boserupvej 2
4000 Roskilde
Ingen oplysninger
Offentlig adgang til museet, der har åbent hver onsdag eftermiddag, bortset fra december måned
Sjælland - Roskilde
-
-

social-/sundhedsinstitution - museum
-
Region Hovedstaden
ois.dk, psykiatri-regionh.dk
Per B. Lund
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk