Hovedbygning

De tidligere herregårdsbygninger er nedrevet. Omkring hospitalets nuværende administrationsbygning kan man se voldgrave fra det gamle borganlæg. Voldstedet har bestået af en høj og rummelig firesidet banke. Ved en udgravning i 1919 blev der i bankens sydside fundet store kampestensfundamenter og glaseret tegl, samt forskellige formsten, der skal have været søjledele af kridtsten og tegl. Søjlernes udformning tyder på, at borgen har været arkitektonisk meget dygtigt udført.

Efter indretningen som hospital er der løbende opført nye bygninger. I midten af 1800-tallet opførtes 'Kurhuset', der udgør den centrale del af hospitalskomplekset.

Der er opført nye hospitalsbygninger i flere byggeperioder i 1800- og 1900-tallet.

Fredningsstatus 2013: Kurhuset er fredet.

Flere andre bygninger er udpeget som bevaringsværdige med høj bevaringsværdi.

Andre bygninger

Da man indrettede Bidstrupgaard til hospital, manglede man avlsbygninger til landbruget på 350 tønder land. Man opførte Bidstrupgaard Parcelgård i 1809 øst for Boserup skov med udsigt over Roskilde fjord.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Bidstrupgaard

Psykiatrisk Center Sct. Hans
Boserupvej 2
4000 Roskilde
Ingen oplysninger
Offentlig adgang til museet, der har åbent hver onsdag eftermiddag, bortset fra december måned
Sjælland - Roskilde
-
-

social-/sundhedsinstitution - museum
-
Region Hovedstaden
ois.dk, psykiatri-regionh.dk
Per B. Lund
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk