Hovedbygning

Den nuværende hovedbygning er opført i 1586 af Lisbet Friis - muligvis med Hans van Steenwinckel den Ældre som arkitekt. Det er en enkeltfløjet bygning i to stokværk udført i røde mursten på et fundament af granitsten og med tegltag. Bygningen er udsmykket med svungne sandstensafdækninger over gavle og kviste. Disse sandstensafdækninger ses ligeledes under vinduerne på anden etage.

Indgangen til hovedbygningen er placeret i et ottekantet tårn, der er anbragt asymmetrisk mod øst på facaden. Tårnet har et kobberdækket løgkuppelformet spir, en vindeltrappe af egetræ og en våbentavle over døren. På våbentavlen ses navnene på Lisbet Friis og hendes afdøde mand Jacob Huitfeldt, deres fædrene og mødrene våbenskjolde samt årstallet 1586.

Gårdens arkitektur med blot én længe i to etager og indgang i et tårn er typisk for herregårde bygget i 1500-tallet.

Berritsgård blev renoveret grundigt i 1890'erne - antagelig efter plan af professor Ove Petersen. I 1970-76 gennemgik Berritsgård endnu en grundig istandsættelse, og i den forbindelse blev inventar fra Orebygård flyttet til Berritsgård.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet. 

Andre bygninger

Avlsgården er opført i grundmur med tegltag.

Laden blev opført i 1789 mod vest, mens stalden mod øst blev opført i 1804. Sammen med en inspektørbolig i syd lukkede disse bygninger gårdrummet indtil 1844, hvor der blev opført et toetagers kornmagasin over for hovedbygningen. Under ejeren Poul Abraham Lehn blev der anlagt et teglværk på Berritsgård.

Fredningsstatus 2013: Avlsgården er ikke fredet.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Berritsgaard

Berritzgaard
Kogangen 8
4990 Sakskøbing
Hovedbygningen er opført 1586, avlsbygninger opført 1789-1844
Ingen offentlig adgang
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-
340 ha 
 - ager 224 
 - skov 93 
 - andet 23 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning
Berritzgaard har pasningsaftale med Oreby Gods.
Fredrik Rosenørn-Lehn
SGS 2011, Stilling, s. 422
Fredrik Rosenørn-Lehn
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk