Kulturmiljø

I strandkanten syd for Barritskov lå resterne af en rund borgbanke på tolv meter i diameter, indtil havet skyllede den væk midt i 1900-tallet. Både borgbanke og forværk var omgivet af grave. Et hjørne af en munkestensbygning skal have været synligt.

Tønne Reedtz anlagde i 1720'erne et fransk haveanlæg vest for gården. Dette blev også arbejdet ind i den have, man anlagde i begyndelsen af 1900-tallet. Søen blev reguleret, en gartnerbolig opført, og på den gamle avlsgårds plads syd for den gamle hovedbygning anlagde man en ny køkkenhave. En del af det gamle Barritskovs ruiner blev også stående i parken

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Barritskov

Barritskov
Barritskovvej 34
7150 Barrit
Opført 1914-16
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Midtjylland - Hedensted
-
690 ha 
 - ager 270 
 - eng 20 
 - skov 370 
 - andet 30 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
-
Thomas Harttung
SGS 2011, Stilling, s. 173
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk