Dronning Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn 
 

Ejerhistorie

På lige fod med alt andet klostergods overgik Bangsbo til kronen ved gennemførelsen af Reformationen i 1536. 

Man kender ikke Bangsbos historie i tiden lige efter Reformationen, men i 1573 overtog Otte Banner gården. Da Otte Banner ikke havde nogen børn, arvede Otte Skeel, der var lensmand på Aalborghus, Bangsbo i 1604. 

Otte Skeels søn, Christen Skeel, arvede gården ved morens død i 1648, men han døde i 1670 uden at efterlade sig børn. Bangsbo blev derfor opdelt på flere arvelodder, inden Henrik Bille - en grandnevø til Otte Skeels hustru - samlede gården igen omkring år 1700. 

I 1704 solgte Henrik Bille Bangsbo til Otte Arenfeldt. Arenfeldts søn, Lage Beck Arenfeldt, arvede i 1720 gården, men enken solgte Bangsbo til gårdens forpagter, Jens Nielsen Møller, i 1744. 

Bangsbo forblev i Jens Nielsen Møllers familie i tre generationer indtil år 1810. I denne periode blev Bangsbos fæstegods solgt fra, sådan som det også var tilfældet på mange andre danske herregårde i denne periode. 

I 1891 købte Johan Knudsen Bangsbo. Johan Knudsen havde en stor vennekreds blandt digtere og kunstnere, og i hans tid blev gården et kulturelt og litterært mødested. Herman Bang var blandt de kunstnere, der opholdt sig på gården, og han har bl.a. skildret den restaurering, som stuehuset gennemgik, mens Knudsen ejede gården. 

Efter at Knudsen i 1909 solgte gården, blev den yderligere udstykket, og da Bangsbo efter næsten 40 år med skiftende ejere, i 1945 blev overtaget af Frederikshavn kommune, var den reduceret til 84 tdr. jord og 72 tdr. skov.

Siden 1948 har hovedbygningen været indrettet som museum.

Gårdens stamdata gennem tiden

Bangsbo

Bangsbo Museum
Dronning Margrethes Vej 6
9900 Frederikshavn
Opført ca. 1750, ladebygningen 1583-84. Løbende restaureret fra 1998-2004
Ja.Museet er åbent mandag-fredag
Nordjylland - Frederikshavn
-
-
museum
-
Frederikshavn Kommune
Stilling, s. 88, bangsbo.com, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk