Dronning Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn 
 

Hovedbygning

Skeels hovedbygning var opført i bindingsværk. Dette anlæg blev i 1700-tallet erstattet af en ny bygning. Denne nye hovedbygning, der endnu er bevaret, blev opført af Bangsbos tidligere forpagter, Jens Nielsen Møller, der købte gården i 1744.

Den trelængede hovedbygning er, ligesom Skeels anlæg, opført i bindingsværk. Hovedfløjen blev i midten af 1800-tallet opført i grundmur, mens sidefløjene endnu står i bindingsværk. Hovedbygningen er blevet restaureret flere gange i løbet af det 20. århundrede. 

Ved den seneste renovering omkring årtusindskiftet blev anlæggets barokke karakter reetableret. 

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

 

Andre bygninger

I 1662 lod Christen Skeel, samtidig med han opførte en ny hovedbygning, anlægge en avlsgård. Skeels avlsgård var et trelænget anlæg, der lå modsat hovedbygningen på den anden side af voldgravene.

En endnu bevaret agerumslade stammer muligvis fra Skeels avlsanlæg, eller den stammer fra et tidligere anlæg opført i 1583. Denne lade styrtede sammen under en storm i august 1942, men blev genrejst med bistand fra Nationalmuseet.

Agerumsladen indgik i 2011 i et firefløjet avlsanlæg, hvis øvrige tre fløje er opført mellem 1874 og 84 i kampesten.

Fredningsstatus 2013: Agerumsladen er fredet. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Bangsbo

Bangsbo Museum
Dronning Margrethes Vej 6
9900 Frederikshavn
Opført ca. 1750, ladebygningen 1583-84. Løbende restaureret fra 1998-2004
Ja.Museet er åbent mandag-fredag
Nordjylland - Frederikshavn
-
-
museum
-
Frederikshavn Kommune
Stilling, s. 88, bangsbo.com, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk