Kulturmiljø

Baggesvogn ligger på et gammelt voldsted og omgives endnu af voldgrave på hovedbygningens øst- og nord- og vestside. Indkørslen til Baggesvogn går derfor via en opmuret dæmning, der er godt 20 meter lang. Dæmningen er på begge sider flankeret af en lav, kraftig mur, der afsluttes af hundehuse i begge ender.

Hovedbygningens gårdsplads er belagt med piksten, der er inddelt i felter af linjer i større natursten.

Fredningsstatus 2013: Voldgrave, dæmning, hundehuse og gårdspladsen er alle fredet.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Baggesvogn

Baggesvogn
Baggesvognsvej 499
9870 Sindal
Den trelængede hovedbygning er opført 1744 på kældre fra ca. 1300. Ombygninger og ændringer omkring 1850 og 1900
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Nordjylland - Hjørring
-
616 ha 
 - ager 401 
 - skov 153 
 - forpagtet 40 
 - andet 22 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Baggesvogn Gods A/S
SGS 2011, Stilling, s. 173, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk