Hovedbygning

Baggesvogns nuværende hovedbygning er omgivet af voldgrave på øst- og nord- og vestsiden. Hovedbygningen er et trefløjet bindingsværksanlæg, der blev opført i 1744 af den daværende ejer Gothard Albert Braem. Bygningen er i én etage.

Braem lod den nye hovedbygning opføre på fundamenterne af det tidligere anlæg og bevarede derved kældrene fra den tidligere hovedbygning. De hvælvede kældre er fra slutningen 1500-tallet.

Bygningen er siden blevet skalmuret; midterfløjen i 1850 og sidefløjene omkring år 1900.

Midt på hovedfløjen krones indgangsdøren af en gavlkvist.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

Baggesvogns avlsanlæg ligger uden for voldgravene og åbner sig mod den barokke hovedbygning.

I midten af 1600-tallet opførtes der et trefløjet avlsanlæg i bindingsværk. Denne avlsgård brændte ned i 1832, og der blev, mens Baggesvogn ejedes af den danske stat, opført et nyt anlæg. Dette anlæg, der var karakteriseret af en stor stråtækt ladebygning, brændte allerede i 1913. Til erstatning opførtes et nyt anlæg i grundmur i 1914. Dette anlæg består af to sammenhængende længer, der står vinkelret på hinanden. 

Fredningsstatus 2013: Avlsgården er ikke fredet.  

Gårdens stamdata gennem tiden

Baggesvogn

Baggesvogn
Baggesvognsvej 499
9870 Sindal
Den trelængede hovedbygning er opført 1744 på kældre fra ca. 1300. Ombygninger og ændringer omkring 1850 og 1900
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Nordjylland - Hjørring
-
616 ha 
 - ager 401 
 - skov 153 
 - forpagtet 40 
 - andet 22 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Baggesvogn Gods A/S
SGS 2011, Stilling, s. 173, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk