Hovedbygning

Mogens Gøyes hovedbygning fra 1538 var opført af bindingsværk og anlagt på solide kældermure af munkesten. Bygningen var oprindeligt tre etager høj, men blev reduceret til to etager i begyndelsen af 1800-tallet af H. J. Lindahl. Gøyes hovedbygning indgik som én af tre fløje - eller længer - i et større anlæg.

Det tømmer, der blev til overs i forbindelse med ombygningen af Gøyes bygning, blev anvendt til opførelsen af en ny énetages vestfløj, og de gamle længer blev erstattet af lave sidefløje mod øst, som blev anvendt til bryggers, mælkerum, køkken og borgestue, d.v.s. folkestue. Allerede i 1872 blev disse dog nedbrudt, og forinden var også en gennemgående kvist på vestfløjen blevet fjernet.

Arkitekt Cl. A. Wiinholt og Erik Schiødte foretog en grundig restaurering af hovedbygningen og opsatte en ny gennemgående frontspids i 1897, dog i spinklere tømmer end den øvrige bygning.  

Under Peter Johansen Neergaard blev en nordlig gæstefløj i to etager opført i 1917-1918 af arkitekterne Harald Lønberg-Jensen og C. M. Smidt. Denne blev opført i røde munkesten med enkelte kalkede detaljer og tegltag, og den var inspireret af motiver fra den tidlige danske murstensrenæssance. Etagedelingen markeres med en fremspringende overetage med fladbuegesims. Fløjen er bygget vinkelret på Gøyes gamle hovedbygning.

Gæstefløjens værelser og gange er dekoreret af kunstmaleren Johannes Malling. Et lille rundt trappetårn er opført i vinklen mellem det gamle og det nye hus.

Neergaard lod den gamle spisesals bjælker dekorere med Aunsbjergs ejeres våbenskjolde, navne og årstal. I spisesalen findes en kamin med Peder Marsvins og Mette Brahes våben, og gården rummer også jernovne fra Steensens tid.

Fredningsstatus 2013: Mogens Gøyes hovedbygning er fredet.

Andre bygninger

I 1715 lod Otto Rantzau opføre en trelænget avlsgård på Aunsberg. Anlægget blev udvidet i sidste halvdel af 1700-tallet og fungerede frem til 1911, hvor anlægget brændte. Efter endnu en brand i 1925 blev et nyt anlæg opført af arkitekt A.P. Nielsen.

Det nye, uregelmæssige anlæg blev opført sydøst for hovedbygningen i nogen afstand fra denne. Anlægget er løbende blevet ændret og udvidet.

I 1897 blev et fritstående portparti i nygotik opført syd for bygningen.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Aunsbjerg

Aunsbjerg
Aunsbjergvej 2
8620 Kjellerup
Hovedbygningens vestfløj er opført 1538 og ombygget 1656, ca. 1800 og 1897. Nordfløjen med tårn er opført 1918
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Midtjylland - Silkeborg
-
607 ha 
 - ager 304 
 - eng 25 
 - skov 150 
 - park/have 7 
 - forpagtet 121 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
-
Holger N. Preetzmann
SGS 2011, Stilling, s. 172
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk