Litteratur

Clausen, Julius: Frederik Christian, Hertug af Augustenborg (1765-1814). 1896

Danmarks Kirker XXIII. Sønderborg Amt. 1961.

Grau, Andreas: Minder fra hertugen af Augustenborgs tid. Sprogforeningens Almanak. 1913. Side 49-55.

Paulsen, Jørgen: Nogle Augustenborgminder. Sønderjydske Månedsskrift. 1942. Side 161-184 og 200.

Paulsen, Jørgen: Om nogle sønderjydske Sølvarbejder fra Augustenborg Slot. I Sønderjydske Aarbøger. 1940. Side 244-252.

Pedersen, Mikkel Venborg: Hertuger - at synes og at være i Augustenborg 1700-1850, Museum Tusculanums Forlag 2005

Petersen, Steen Estvad: Danske herregårde. Bygninger - haver - landskaber. København 1980. 

Roussell, Aage (red.): Danske Slotte og Herregårde. København 1963-1968.

Gårdens stamdata gennem tiden

Augustenborg Hovedgaard

Augustenborg Hovedgård
Osbækvej 15
6440 Augustenborg
Stuehuset er opført 1827, stråtækt lade fra 1733
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Sønderborg
-
138 ha 
 - ager 1130 
 - eng 4.4 
 - skov 3.1 
 - park/have 1.5 
landbrugsdrift/skovbrug
Augustenborg Hovedgård hørte oprindelig under Augustenborg Slot, der er opført 1770-76 og i dag anvendes som psykiatrisk hospital
Thorkild Nissen
SGS 2011, Stilling, s. 72, Roussell, bd. 16, s. 216, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk