Hovedbygning

I 1733 opførtes en ny ladegård, kaldet Augustenborg Hovedgaard, ca. 300 meter fra Augustenborg Slot. Hovedbygningen blev senere erstattet af en anseelig hovedbygning i en fløj. Bygningen er i en fløj og hvidkalket med en bred, gennemgående frontspids i to etager.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Af den oprindelige Augustenborg Hovedgaard står endnu en stor, stråtækt lade med årstallet 1733. Laden er opført i samme rødgyldne sten som Augustenborg Slots staldgård.

Desuden står andre avlsbygninger fra 1700-, 1800- og 1900-tallet.

Fredningsstatus 2013: Laden er fredet.

Gårdens stamdata gennem tiden

Augustenborg Hovedgaard

Augustenborg Hovedgård
Osbækvej 15
6440 Augustenborg
Stuehuset er opført 1827, stråtækt lade fra 1733
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Sønderborg
-
138 ha 
 - ager 1130 
 - eng 4.4 
 - skov 3.1 
 - park/have 1.5 
landbrugsdrift/skovbrug
Augustenborg Hovedgård hørte oprindelig under Augustenborg Slot, der er opført 1770-76 og i dag anvendes som psykiatrisk hospital
Thorkild Nissen
SGS 2011, Stilling, s. 72, Roussell, bd. 16, s. 216, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk