Hovedbygning

Astrupgaards hovedbygning er opført i 1876. Bygningen er opført som en villa i to stokværk, som oprindeligt fremstod i røde sten, men som nu fremstår pudset og med tegltag. I et af husets hjørner findes et firkantet tårn. I 1952-1953 gennemgik hovedbygningen en stor ombygning ved arkitekt Bent Stoltenberg.

Hovedbygningen på Astrupgaard placerer sig idyllisk ned til Skarresø. Øst for hovedbygningen findes en stor, åben have, mens de mange avlsbygninger på Astrupgaard hovedsagligt placerer sig vest for hovedbygningen. 

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Avlsbygninger

Vest for hovedbygningen findes Astrupgaards mange avlsbygninger. Der er bl.a. en trelænget avlsgård med rødt tegltag som delvis er fra 1876 ligesom hovedbygningen. I midten af avlsgårdens tre længer findes en åben gårdsplads. Både syd og vest for den trelængede avlsgård findes der flere avlsbygninger af nyere dato.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Astrupgaard

Astrup
Astrupvej 11
4450 Jyderup
Stuehuset er opført 1876
Ingen oplysninger
Sjælland - Kalundborg
-
584 ha 
 - ager 200 
 - eng 10 
 - skov 320 
 - andet 54 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning
Under godset hører bl.a. Askvad skov 401 ha, langbjerggård 100 ha og Blæsenborg 26 ha
Henrik Schrøder
SGS 2011, ois.dk, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk