Hovedbygning

Ove Malling skrev i sine erindringer, at hans far, Peder Malling, rev den gamle middelalderlige hovedbygning ned, hvori der endda havde været et bondefængsel, kaldet 'hullet'. I stedet byggede Peder Malling en ny hovedbygning i bindingsværk omkring 1750. Dele af denne bygning står i 2013.

Vinkelret på Mallings hovedbygning opførte Axel Rosenkrantz de Lasson i 1773 en grundmuret fløj, der udgør hovedbygningens nuværende hovedfløj. Fløjen er i én etage, og den har en gennemgående frontspids over det centralt placerede indgangsparti. I den østlige ende af denne fløj opførte han i 1786 en stor pavillon af røde mursten i nyklassicistisk stil. Pavillonen, der er i to etager, har mansardtag.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

To avlsbygninger, opført i hhv. 1900 og 1952 ligger nord for hovedbygningen.

På hver side af vejen til hovedbygningen ligger to små indkørselshuse, sammenbyggede med hovedbygningen med en hegnsmur. De er forbundne med en lille portbygning, der er opført omkring 1800.

Fredningsstatus 2013: Indkørselshusene er fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Astrup

Astrup
Astrup Allé 1
7870 Roslev
Hovedbygningen og den treetagers fløj mod øst er opført hhv. 1773 og 1786
Ingen oplysninger
Midtjylland - Skive
-
-
113 ha 
 - ager 61 
 - eng 22 
 - skov 30 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Inge Staalsen, Aage Christiansen
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk