Kulturmiljø

Indkørslen til Asserstrup er omgivet af en smuk allé med kastanjetræer.

I hovedbygningens tilhørende have findes mange gamle træer, samt rester af vandfyldte grave. Lidt nord for Asserstrup ligger et interessant voldsted, bestående at en borg- og gårdbanke fra middelalderen. Gårdbanken, der er bedst bevaret, måler ca. 110 x 130 meter. På den noget mindre borgbanke findes et fundament af kampesten, der ligner et kælderrum.

Voldstedet Asserstrup er fredet som fortidsminde.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Asserstrup

Asserstrup
Asserstrup 4
4900 Nakskov
Hovedbygningen er opført 1847
-
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Lolland
-
292 ha 
 - ager 292 
landbrugsdrift/skovbrug
Sameje med gården Tostrupgård - oplysningerne om størrelse dækker de to gårdes samlede areal
Hans-Henrik Jul Petersen, Lene W Jul Petersen
SGS 2011, Roussell, bd. 6, s. 364
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk