Ejerrække
 • (1400)            Jacob Pedersen Gøye
 • (1400)            Anders Jacobsen Gøye og Jens Jacobsen Gøye
 • (1406)            Abele Gøye gift Bang og Jens Jacobsen Gøye
 • (1407-1412)     Folmer Jacobsen Lunge
 • (1412-1460)     Tyge Lunge
 • (1458-1460)     Benedix Jepsen / Jens Jepsen
 • (1460-1479)     Kirsten Lunge, gift Dyre
 • (1479-1500)     Vincents Iversen Dyre
 • (1500-1552)     Niels Vincentsen Dyre
 • (1552-1570)     Iver Nielsen Dyre
 • (1570-1606)     Knud Venstermand, gift m. en Dyre
 • (             )     Slægten Mormand
 • (1650-1657)     Christoffer Steensen, gift  m. en Mormand
 • (1657-1694)     Jochum Frederik Steensen
 • (1695-1696)     Johan Hieronimus Hofman
 • (1696-1706)     Luttemette Peters, gift 1) Vinterberg 2) Hofman
 • (1706-1714)     Joachim Brockdorff
 • (1714-1732)     Ditlev Brockdorff
 • (1732-1746)     Schack Brockdorff
 • (1746-1747)     Niels Siersted
 • (1747)            Peder Hemmingsen Buchalff
 • (1747-1752)     Carl Wilhelm Gjedde
 • (1752-1763)     Laurids Pedersen Smith
 • (1763)            Ida Margrethe Reventlow, gift Knuth
 • (1763-1784)     Christian Frederik Knuth
 • (1784)            Adam Christopher Knuth
 • (1784-1786)     Heinrich von Bolten
 • (1786)            Søren Andersen Dons / Joachim Barner Paasche
 • (1786-1797)     Søren Andersen Dons
 • (1797-1803)     Claus Seidelin Jensen
 • (1803-1843)     Christen Thorsen
 • (1843-1847)     Christiane Frederikke Thorsen
 • (1847-1870)     Gustav Ferdinand Jessen
 • (1870-1887)     Karen Jessen
 • (1888-1904)     C.K. Engelsted
 • (1904-1925)     Johannes Bentzen
 • (1925-1929)     Frederikke Bentzen
 • (1929-1931)     Aage Hæckmann
 • (1931-1965)     Johannes Bachevold
 • (1965-1984)     Erik Bachevold (søn)
 • (1984-2005)     Erik Bachevolds Slægtsfond
 • (2005-      )     Hans-Henrik og Lene W. Jul-Petersen 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Asserstrup

Asserstrup
Asserstrup 4
4900 Nakskov
Hovedbygningen er opført 1847
-
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Lolland
-
292 ha 
 - ager 292 
landbrugsdrift/skovbrug
Sameje med gården Tostrupgård - oplysningerne om størrelse dækker de to gårdes samlede areal
Hans-Henrik Jul Petersen, Lene W Jul Petersen
SGS 2011, Roussell, bd. 6, s. 364
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk