Hovedbygning

Den middelalderlige hovedbygning var formodentligt et trefløjet anlæg i to etager placeret på det endnu velbevarede voldsted omgivet af voldgrave i den nuværende have. Under ejeren Niels Lunge i sidste halvdel af 1500-tallet var hovedbygningen omgivet af voldgrave, og adgangen til bygningen gik via en vindebro. Det var antageligt Lunge, der havde opført det trefløjede anlæg i to etager, der brændte i 1659, efter at svenske soldater - på deres tur over Lolland på vej mod København - satte ild til hovedbygningen.

Da Asserstrup skulle genopbygges efter branden, var midlerne knappe og gården fungerede da som forpagtergård under Grimsted, det nuværende Frederiskdal. Joachim Frederik Steensen lod derfor opføre en enkeltfløjet bindingsværksbygning i én etage oven på en høj kælder, der senere udvidedes til et trefløjet anlæg.

Denne hovedbygning blev stående til 1847, hvor Gustav Ferdinand Jessen opførte den nuværende senempire hovedbygning samt anlagde den 10 tdr. l. store have. Hovedbygningen, der er forsynet med gennemgående frontspids havde oprindeligt skifertag.

I 2012 fremstår Asserstrup efter endt renovering med hvidpudsede mure, gennemgående frontspids og blåglaseret tegl.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet

Andre bygninger

Til Asserstrup hører også en grundmuret avlsgård med plade- og paptag der flankere gårdspladsen ind mod hovedbygningen. De ældste dele af det asymmetriske anlæg, der består af fire enkeltstående bygninger, er opført omkring år 1870, mens andre er tilføjet i løbet af det 20. århundrede.

Nordvest for gården lå frem til 1874 et teglværk, der forsynede Assserstrup med tegl til nyopførslerne i 1800-tallet. Resterne af lergravene ved teglværket er nu tilplantet.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede. 

 

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Asserstrup

Asserstrup
Asserstrup 4
4900 Nakskov
Hovedbygningen er opført 1847
-
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Lolland
-
292 ha 
 - ager 292 
landbrugsdrift/skovbrug
Sameje med gården Tostrupgård - oplysningerne om størrelse dækker de to gårdes samlede areal
Hans-Henrik Jul Petersen, Lene W Jul Petersen
SGS 2011, Roussell, bd. 6, s. 364
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk