Hovedbygning

I slutningen af 1700-tallet blev der på gården opført en flerlænget hovedbygning i bindingsværk. Disse bygninger blev i 1919-1920 erstattet af den nuværende hovedbygning, som J. Jespersen lod opføre.

Det er en herskabelig enkeltfløjet bygning opført i nyklassicistisk stil. Bygningen er prydet af et fremspringende midterparti med halvsøjler og valmede tage.

I 1949 blev hovedbygningen ombygget og moderniseret af Eigil Hede Nielsen.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Avlsanlægget ligger sydøst for hovedbygningen. Den trelængede avlsgård, der åbner sig mod øst, er som hovedbygningen opført af J. Jespersen i 1919-1920. Anlægget blev ombygget i 1958 ved arkitekt Ehlers og udvidet i 1964.

I 1918 anlagde J. Jespersen desuden sit eget elværk øst for gården. Alling Å blev opdæmmet, så den dannede en sø, hvis vandkraft kunne bruges til at producere strøm. Opdæmningen forstyrrede dog også åens løb og gårdens engvandingsanlæg. Alling Mølle blev nedlagt som en følge af opdæmningen.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede. 

 

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Allinggaard

Allinggård
Allinggårdsvej 154
8643 Ans By
Hovedbygning opført 1919-20
Ingen oplysninger
Midtjylland - Silkeborg
-
-
299 ha 
 - ager 83 
 - skov 216 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Leo Sørensen
SGS 2011, Roussell, bd. 13, s. 216
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk