Ejerrække

 • (      -      )Las Maltesen
 • (      -      ) Gyda Lasdatter Maltesen, gift Viffert
 • (1480-1499) Las Viffert
 • (1499-1542) Malte Lassen Viffert
 • (1542-)       Christian Maltesen Viffert
 • (1542-)       Albert Maltesen Viffert
 • (-1600)       Anders Albertsen Viffert
 • (1600-1626) Niels Krabbe
 • (1626-1641) Iver Gregersen Krabbe
 • (1641-      ) Iver Gregersens to døtre, gift med henholdsvis Anders Sandberg og Mogens Kruse
 • (    - 1675)  Anders Sandberg
 • (    - 1663)  Mogens Kruse
 • (1663-1667) Jacob Faber
 • (     - 1675) Birgitte Sandberg
 • (1675)        Dorte Daa, gift Krabbe
 • (1675-1678) Claus Gregersen Krabbe
 • (1678-1680) Marie Sophie Bielke, gift 1) Krabbe og 2) Bielke
 • (1680-1693) Christian Bielke
 • (1693-1699) Bernt Due
 • (1699-1710) Manderup Berntsen Due
 • (1710-1724) Albert Christopher Due
 • (1724-1756) Christian Frederik von Levetzau
 • (1756-1789) Iver Rosenkrantz von Levetzau
 • (1789-1811) Siegfried Victor Raben-Levetzau
 • (1811-1812) Frederik Sophus Raben-Levetzau
 • (1812)        Johan Michael de Neergaard
 • (1812-1814) Malte Ulrich Friis
 • (1814-1817) Mariane Wiborg, gift Friis
 • (1817-1824) Henrik S. Schou
 • (1824-1826) Frederik Sophus Rabens arvinger
 • (1826-1830) Carl de Neergaard
 • (1830-1837) Rasmus Conradsen
 • (1837-1840) Boet efter Conradsen
 • (1840-1855) Niels Holbek
 • (1855-1858) S. E. Zahrtmann
 • (1858-1859) Boet efter Zahrtmann
 • (1859-1862) Forpagter Flindt
 • (1862-1866) Matthias Vilhelm Sass
 • (1866-1883) Bendix Wilhelm Sass
 • (1883)        Københavns magistrat
 • (1883-1893) Amdi Sass
 • (1893-1894) Landmandsbanken
 • (1894-1918) Lars Christian Jensen
 • (1918-1920) E. Jopp  og  J. Jespersen
 • (1920-1923) Poul Thorsen
  • (1923-1928) E. Lund
  • (1928-1940) J. Hove Jensen
 • (1940-1944) Frederik Julius Ahlefeldt-Laurvig
 • (1944-1961) Enkefru Ahlefeldt-Laurvig
 • (1961-1985) K. W. Orland
 • (1985-2000) P. Wiinblad Sørensen
 • (2000-)       Flemming Lass

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Albæk

Albek Hovedgård
Hjortholmvej 41
9541 Suldrup
Hovedbygningen er opført i 1700-tallet, restaureret og ombygget 1961-62
Ingen oplysninger
Nordjylland - Rebild
-
46 ha 
 - ager 15 
 - eng 3 
 - skov 26 
 - park/have 2 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Flemming Lass
SGS 2011, Roussell, bd. 11, s. 290
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk