Hovedbygning

Albæks hovedbygning ligger omgivet af voldgrave.

En tidligere hovedbygning blev brændt af i 1534, og kernen i den nuværende hovedbygning blev opført omkring 1750. Christian Frederik von Levetzaus hovedbygning er en enkeltfløjet bygning opført i bindingsværk.

I forbindelse med en senere ombygning omkring 1800 blev der opført en gennemgående frontkvist, ligesom gavlene er blevet forsynet med kamtakker.

I 1961 købte arkitekten K. W. Orland Albæk. I den forbindelse blev hovedbygningen sat i stand og ombygget.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet. Fredningen omfatter endvidere fire lindetræer på gårdspladsen.

Andre bygninger

Omkring 1800 blev der opført en nordlig staldlænge i grundmur. Længen er bygget vinkelret på hovedbygningen. Omkring 1850 blev avlsanlægget udvidet, og i tilknytning til staldlængen blev der opført en ladebygning mod øst.

Fredningsstatus 2013: De to tidligere staldfløje er fredede. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Albæk

Albek Hovedgård
Hjortholmvej 41
9541 Suldrup
Hovedbygningen er opført i 1700-tallet, restaureret og ombygget 1961-62
Ingen oplysninger
Nordjylland - Rebild
-
46 ha 
 - ager 15 
 - eng 3 
 - skov 26 
 - park/have 2 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Flemming Lass
SGS 2011, Roussell, bd. 11, s. 290
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk