Spangerhede

 

Spangerhede var i knap 100 år forenet med herregården Hvidstedgaard.

I 1925 blev Spangerhedes jorde udstykket i 10 mindre husmandslodder.

Gårdens stamdata gennem tiden

Spangerhede

Spangerhede
Spangerhedevej 110
9800 Hjørring
Stuehuset er opført 1894
Ingen oplysninger
Nordjylland - Hjørring
-
155 ha 
 - ager 96 
 - eng 7 
 - skov 2 
 - forpagtet 50 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Peter Flyger
SGS 2011, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk