Marsvinslund


Jørgen Marsvin samlede fire bondegårde til Marsvinslund i 1654 og byggede samtidig den smukke hovedbygning i bindingsværk.

Med Mette Cathrine Clementins overtagelse af gården i slutningen af 1780erne fulgte en økonomisk mere stabil periode.

Politikeren Hans Jacob Hansen overtog gården efter sin far i 1880. Han var stærkt engageret i sit politiske virke for husmandsbevægelsen, derimod fik gården efterhånden økonomiske problemer.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Marsvinslund

Marsvinslund
Marsvinslundvej 10
8620 Kjellerup
Hovedbygningen er opført 1654 og udvidet i 1700-tallet
Kan ses fra vej - kun adgang efter forudgående aftale
Midtjylland - Silkeborg
-
124 ha 
 - ager 91 
 - eng 11 
 - skov 22 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Margit Møller
SGS 2011, Stilling, s. 195
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk