Karmark


Karmark er en mindre herregård, som har fungeret som avlsgård under herregårdene Vindum Overgaard, Skjern hovedgård og Gammel Estrup.

I 1918 fik Karmark en ny, grundmuret og teglhængt hovedbygning. Det er dog uklart, hvem der opførte den.

Gårdens stamdata gennem tiden

Karmark

Karmark
Vester Vellingvej 12
8850 Bjerringbro
Stuehuset er opført 1918
Ingen oplysninger
Midtjylland - Viborg
-
110 ha 
 - ager 70 
 - eng 26 
 - skov 6 
 - mose 7 
 - park/have 1 
landbrugsdrift/skovbrug
110 ha er bortforpagtet
Martin Christian Molbo
SGS 2011, FBB
Preben Jensen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk