Snertingegaard

De jorder, som senere kom til at udgøre Snertingegaard, var frem til 1774 krongods, der indgik i det kongelige ryttergods.

Snertingegaard blev oprettet som selvstændig herregård i 1774, hvor den blev erhvervet af den schweizisk-danske handelsmand Reinhard Iselin.

Snertingegaard blev opført mellem 1856 og 1867 af daværende ejer C.F. Hansen ved arkitekt Ferdinand Meldahl.

Snertingegaards bygninger kan stilistisk karakteriseres som nyrenæssance.

Gårdens stamdata gennem tiden

Snertingegaard

Snertingegård
Fæbyvej 121
4760 Vordingborg
Hovedbygningen er opført 1858
Ingen oplysninger
Sjælland - Vordingborg
-
-

 - ager 160.7 
 - skov 62.5 
landbrugsdrift/skovbrug
Snertingegård samejes med Fodbygård Gods
Klaus Birger Liljegren Jønsson
SGS 2011, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk