Bisgaard

Bisgaard var indtil Reformationen i 1536 underlagt Aarhus bispestol.

Mellem 1688 og 1921 fungerede gården som avlsgård under grevskabet Samsøe, men blev opretholdt som herregård på grund af skattefrihed på herregårdsjord.

Bisgaards hovedbygning blev opført i 1640.

Det er et bindingsværkshus i en etage med tegltag.

Gårdens stamdata gennem tiden

Bisgaard

Bisgaard
Bisgaard Forte 14
8305 Samsø
Hovedbygningen er opført 1640
Ingen oplysninger
Midtjylland - Samsø
-
153 ha 
 - ager 153 
landbrugsdrift/skovbrug
Bisgaard hører under Brattingsborg Gods, der bl.a. også tæller hovedgården Brattingsborg og har et samlet areal på 2376 ha
Anders Aage Schau Danneskiold Lassen
SGS 2011, FBB, ois.dk
Bisgaard
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk